Potasyum Hidroksit nedir

Potasyum hidroksit (KOH), kimyasal formülü KOH olan bir bileşiktir. Potasyum, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşur. Genellikle katı halde bulunur ve beyaz, higroskopik (nem çeken) bir madde olarak bilinir.

Potasyum hidroksit, güçlü bir bazdır ve sulu çözeltisinde hidroksil (OH-) iyonları üretir. Bu özelliği nedeniyle, birçok endüstriyel uygulamada ve laboratuvar çalışmalarında kullanılır.

Potasyum hidroksit, sabun yapımında, tekstil üretiminde, kimyasal gübre üretiminde, yüzey aktif maddelerin üretiminde, pil elektrolitlerinde ve bazı temizlik ürünlerinde kullanılır. Ayrıca, bazı kimyasal sentezlerde ve analitik laboratuvar çalışmalarında da kullanılan yaygın bir kimyasal maddedir.

Potasyum hidroksit, güçlü bir bazdır ve yüksek pH değeri nedeniyle çoğunlukla endüstriyel ve laboratuvar uygulamalarında kullanılır. Aynı zamanda bazı temizlik ürünlerinde, sabun ve deterjan üretiminde, tekstil ve kağıt endüstrisinde ve su arıtma işlemlerinde de kullanılabilir.

Potasyum hidroksit, asitlerle reaksiyona girerek nötralizasyon tepkimeleri gerçekleştirebilir. Bu nedenle, bazik maddelerin nötralize edilmesi gereken durumlarda kullanılır. Ayrıca, potasyum hidroksit, bazı kimyasal sentezlerde ve biyokimyasal araştırmalarda da kullanılan bir reaktiftir.

Potasyum hidroksit, güçlü bir baz olduğu için cilt, göz ve solunum yolu tahrişine neden olabilir. Kullanırken uygun güvenlik önlemlerinin alınması önemlidir. Cilt temasından kaçınılmalı ve uygun koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Potasyum hidroksit ayrıca hidrat formunda bulunabilir ve bu formu havadaki nemden etkilenebilir. Bu nedenle, potasyum hidroksit depolanırken nemden korunmalı ve uygun koşullarda saklanmalıdır.

Potasyum Hidroksit (KOH) Özellikleri:

Kimyasal Adı nedir : Potasyum Hidroksit
Kimyasal Formülü nedir : KOH
Potasyum Hidroksitin pH derecesi : PH >12 büyüktür
Potasyum Hidroksitin görünümü : saf haliyle beyaz kristal veya toz formunda bulunur
Potasyum Hidroksitin yoğunluğu : 2,044 gram/cm³
Potasyum Hidroksitin kaynama noktası kaçtır : Kaynama Noktası 1.327 °C (2.421 °F)
Potasyum Hidroksitin erime noktası kaçtır : Erime Noktası 360 °C (680 °F)
Ambalaj Şekli nasıldır : 25 kg torbalarda veya 1 ton luk paletlerde (big bag) satılır.

Potasyum Hidroksit Özellikleri

Fiziksel Durum : Potasyum hidroksit, katı bir bileşiktir. Genellikle beyaz, katı bir madde olarak bulunur. Kristal Yapı: Potasyum hidroksit, monoklinik kristal yapısına sahiptir. Kristal şekli genellikle iğne veya yaprak benzeri yapılardır.

Erime Noktası : Potasyum hidroksit, yüksek bir erime noktasına sahiptir. Erime noktası yaklaşık olarak 360-380 °C arasındadır.

Yoğunluk : Potasyum hidroksit, yoğun bir bileşiktir. Genellikle yoğunluğu yaklaşık 2.04 g/cm³ tür.

Kokusuzluk : Potasyum hidroksit, kokusuz bir maddedir. Genellikle hafif bir metalik tat olabilir.

Çözünürlük : Potasyum hidroksit, suyla iyi çözünebilen bir bileşiktir. Sulu çözeltide hidroksit iyonlarına (OH-) ayrışarak potasyum iyonları (K+) ve hidroksit iyonları (OH-) oluşturur.

Higroskopiklik : Potasyum hidroksit, higroskopik bir bileşiktir, yani nemden kolayca etkilenir ve havadaki nemle reaksiyona girer. Bu nedenle, potasyum hidroksit, nemli ortamlarda depolanmalı ve hava ile teması önlenmelidir.

Etsel Özellikler : Potasyum hidroksit, organik maddelerle reaksiyona girerek etkili bir şekilde çözebilir. Bu özelliği nedeniyle, potasyum hidroksit bazen organik bileşiklerin analizi veya organik sentezlerde kullanılır.

Baziklik : Potasyum hidroksit, güçlü bir bazdır. Sulu çözeltide hidroksit iyonları (OH-) salar ve pH ı yükseltir. Bu özelliği nedeniyle potasyum hidroksit, nötralizasyon reaksiyonlarında kullanılır.

Çözünürlük : Potasyum hidroksit, suyla iyi çözünen bir bileşiktir. Suda çözündüğünde hidroksit iyonlarına (OH-) ayrışır.

Reaksiyonlar : Potasyum hidroksit, asidik maddelerle tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur. Bu reaksiyonlar, birçok endüstriyel ve laboratuvar uygulamasında asitlerin nötralize edilmesi için kullanılır. Bu reaksiyon, nötralizasyon reaksiyonu olarak adlandırılır. Örneğin, potasyum hidroksit hidroklorik asit ile tepkime vererek potasyum klorür ve su oluşturur:

KOH + HCl → KCl + H2O

Potasyum hidroksit ayrıca yağların sabunlaşması gibi bazik hidroliz reaksiyonlarında da kullanılır.

Dehidrasyon, Higroskopiklik : Potasyum hidroksit, higroskopik bir bileşiktir, yani nemden kolayca etkilenir ve havadaki nemle reaksiyona girer. Potasyum hidroksit, suyu emebilen bir bileşiktir. Hidroksit iyonları, su moleküllerinden hidrojen ve oksijen atomlarını ayırarak suyu dehidre edebilir. Bu nedenle, potasyum hidroksit, nemli ortamlarda depolanmalı ve hava ile teması önlenmelidir.

Etsel Özellikler : Potasyum hidroksit, organik maddelerle reaksiyona girerek etkili bir şekilde çözebilir. Bu özelliği nedeniyle, potasyum hidroksit bazen organik bileşiklerin analizi veya organik sentezlerde kullanılır.

Koroziflik : Potasyum hidroksit, metallerle temas halinde korozif olabilir. Metal yüzeylerle temas ettiğinde, potasyum hidroksit metalik iyonlar oluşturabilir ve yüzeyi tahrip edebilir. Özellikle alüminyum ve çinko gibi aktif metallerle reaksiyona girerek hidrojen gazı çıkarabilir. Bu nedenle, uygun güvenlik önlemleri alınmalı ve potasyum hidroksit kullanılırken koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.

Isı etkisi : Potasyum hidroksit, suda çözündüğünde endotermik bir reaksiyon gerçekleştirir. Bu nedenle suyla reaksiyona girerken çözeltinin sıcaklığı düşer.

Aşındırıcılık : Potasyum hidroksit, organik maddeleri aşındırabilme özelliğine sahiptir. Bu özelliği, temizlik ürünleri ve deterjanlar gibi çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılmasını sağlar.

Potasyum hidroksitin yukarıda belirtilen özellikleri, kimyasal ve endüstriyel uygulamalarda geniş bir kullanım yelpazesine sahip olmasını sağlar. Ancak potasyum hidroksit, kullanırken dikkatli olunması gereken bir madde olarak kabul edilir, çünkü deri, gözler ve solunum yolları üzerinde tahriş edici etkiye sahiptir.

Fiziksel Durum : Potasyum hidroksit, katı bir bileşiktir. Genellikle beyaz, katı bir madde olarak bulunur.

Kristal Yapı : Potasyum hidroksit, monoklinik kristal yapısına sahiptir. Kristal şekli genellikle iğne veya yaprak benzeri yapılardır.

Erime Noktası : Potasyum hidroksit, yüksek bir erime noktasına sahiptir. Erime noktası yaklaşık olarak 360-380 °C arasındadır.

Yoğunluk : Potasyum hidroksit, yoğun bir bileşiktir. Genellikle yoğunluğu yaklaşık 2.04 g/cm³ tür.

Kokusuzluk : Potasyum hidroksit, kokusuz bir maddedir. Genellikle hafif bir metalik tat olabilir.

Çözünürlük : Potasyum hidroksit, suyla iyi çözünebilen bir bileşiktir. Sulu çözeltide hidroksit iyonlarına (OH-) ayrışarak potasyum iyonları (K+) ve hidroksit iyonları (OH-) oluşturur.

Potasyum hidroksit asit mi baz mı

Potasyum hidroksit (KOH), kimyasal olarak bir bazdır. Bu, hidroksil (OH-) iyonlarını suda çözüldüğünde serbest bırakması nedeniyledir. Bu iyonlar, hidrojen iyonlarına (H+) karşı reaksiyona girerek sulu çözeltilerde alkali karakteri oluşturur. Potasyum hidroksit, suda çözündüğünde potasyum iyonları (K+) ve hidroksil iyonları (OH-) oluşturur. Bu nedenle, potasyum hidroksit, hidroksil iyonlarının varlığı nedeniyle bir baz olarak kabul edilir.

Potasyum Hidroksit kullanım alanları

Potasyum hidroksit (KOH), birçok endüstriyel ve ticari uygulamada kullanılan önemli bir kimyasal bileşiktir.

 • Sabun ve Deterjan Endüstrisi: Potasyum hidroksit, sabun ve deterjanların üretiminde sıklıkla kullanılır. Özellikle sıvı sabunlar ve yumuşatıcılar gibi ürünlerde kullanılır. Yağların ve yağ asitlerinin sıvı sabun formülasyonlarına dönüştürülmesinde katalizör olarak görev yapar.
 • Temizlik Ürünleri: Ev temizlik ürünlerinde, özellikle sıvı temizlik malzemelerinde ve bulaşık deterjanlarında potasyum hidroksit bulunabilir. Bu, temizlik ürünlerinin etkinliğini artırmaya ve yağları çözmeye yardımcı olur.
 • Pil Endüstrisi: Potasyum hidroksit, alkalin piller ve pillerin elektrolitlerinin üretiminde kullanılır. Pillerdeki elektrokimyasal reaksiyonları kolaylaştırır ve pillerin performansını artırır.
 • Kağıt Endüstrisi: Kağıt ve selüloz üretiminde kullanılır. Kağıt hamurunun parçalanması ve selüloz liflerinin ayrıştırılması için kullanılır. Ayrıca kağıt hamurunun beyazlatılması ve işlenmesinde de rol oynar.
 • Tekstil Endüstrisi: Tekstil işleme işlemlerinde, özellikle kumaşların işlenmesi ve boyanması sırasında kullanılabilir. Kumaşların yumuşatılması, işlenmesi ve boyanması için kullanılır.
 • Gıda Endüstrisi: Bazı gıda ürünlerinde potasyum hidroksit bulunabilir. Örneğin, bazı çikolata çeşitlerinin üretiminde kullanılır. Ayrıca, gıda işleme ekipmanlarının temizlenmesinde ve sanitasyonunda da kullanılabilir.
 • Tarım: Potasyum hidroksit, tarımsal uygulamalarda pH düzenleyici olarak kullanılabilir. Toprak asiditesini düzenlemek ve bitki besin maddelerinin emilimini artırmak için kullanılabilir.
 • Petrol Rafinasyonu: Petrol rafinasyonu ve kimyasal işlemlerde,  petrol ürünlerinin işlenmesi ve rafinasyonunda kullanılabilir.

Potasyum hidroksit tarımda kullanımı

Potasyum hidroksit (KOH), tarımda birçok farklı şekilde kullanılabilir ve bir dizi önemli amaç için kullanılabilir. İşte potasyum hidroksitin tarımsal uygulamaları:

 • Toprak pH’sının Düzenlenmesi: Potasyum hidroksit, toprak pH’sını düzenlemek için kullanılabilir. Asidik topraklarda kullanılarak pH’nın artırılmasına yardımcı olur. Bu, bitkilerin besinlerini daha iyi emmelerini sağlar ve toprak verimliliğini artırır.
 • Gübre Formülasyonları: Potasyum hidroksit, bazı özel gübre formülasyonlarında kullanılabilir. Özellikle potasyum içeren gübrelerde potasyum kaynağı olarak kullanılabilir.
 • Bitki Besleme: Potasyum hidroksit, bitki beslenmesinde potasyumun bir kaynağı olarak kullanılabilir. Potasyum bitkilerin büyümesi, gelişmesi ve verimliliği için önemlidir. Potasyum hidroksit, bitkilere doğrudan uygulanabilir veya sulama suyuna eklenerek uygulanabilir.
 • Tohum Dezenfeksiyonu: Potasyum hidroksit, tohumların dezenfekte edilmesinde kullanılabilir. Tohumlar, mikroorganizmaları ve patojenleri öldürmek için potasyum hidroksit çözeltilerinde muamele edilebilir.
 • Yaprak Besleme: Potasyum hidroksit, bitkilerin yapraklarına uygulanarak yaprak beslemesi yapılabilir. Özellikle potasyum eksikliği olan bitkilerde, yapraklara potasyum hidroksit çözeltileri püskürtülerek potasyum takviyesi yapılabilir.
 • Yaprak ve Meyve Temizliği: Potasyum hidroksit çözeltileri, tarımsal ürünlerin hasat öncesinde veya depolama sırasında yaprak ve meyve temizliğinde de kullanılabilir. Bu, ürünlerin kalitesini artırarak çürümeyi ve hastalık oluşumunu azaltabilir.

Potasyum hidroksitin tarımsal uygulamalarda kullanılması, doğru dozajların belirlenmesi ve güvenlik önlemlerinin alınması gereken bir süreçtir. Ayrıca, potasyum hidroksit kullanımı, yerel düzenlemelere ve güvenlik yönergelerine uygun olarak yapılmalıdır.

Ambalaj25 kg torba
FormülKOH
Konsantrasyon% 90
Yoğunluk2,044 gr/cm3

Minumum sipariş miktarı : Potasyum hidroksit 25 kg.

MSDS


Etiketler
 Potasyum Hidroksit satan firmalar, Potasyum Hidroksit bulabileceğim yerler, Potasyum Hidroksit firmaları, Potasyum Hidroksit nasıl temin ederim, potasyum hidroksit kostik midir, Potasyum Hidroksit nerelerde satılır, Potasyum Hidroksit nerelerden alınır , Potasyum Hidroksit nerelerden bulunur, Potasyum Hidroksit satın al, Potasyum Hidroksit satış, Potasyum Hidroksit satışı, Potasyum Hidroksit satışı yapan firmalar,  Potasyum Hidroksit kaliteli, en ucuz potasyum hidroksit fiyat, Potasyum Hidroksit Kayseri Gaziantep Trabzon Muğla Kahraman Maraş Erzincan Kütahya Sivas Van Hatay iskenderun, Potasyum Hidroksit Adana Mersin Antalya Konya, Potasyum Hidroksit Ankara istanbul izmir Malatya eskişehir Çanakkale, Potasyum Hidroksit Tokat Samsun Niğde Zonguldak, Potasyum Hidroksit Kartal Pendik Tuzla , Potasyum Hidroksit istanbul anadolu yakası firmaları, Potasyum Hidroksit Gebze Dilovası Darıca, Potasyum Hidroksit Ümraniye Dudullu İMES imes , Potasyum Hidroksit orhanlı aydınlı şekerpınar çayırova, Potasyum Hidroksit Sultanbeyli Sancaktepe Samandra Kurtköy, Potasyum Hidroksit Darıca Bayramoglu gosb itosb tosb taysad, Potasyum Hidroksit Yalova Bolu Balıkesir Düzce Bilecik Bursa izmit Aydın Diyarbakır Adapazarı Afyon Erzurum ısparta, Potasyum Hidroksit nerede satılır, Potasyum Hidroksit nerede bulunur,  Potasyum Hidroksit nereden alınır, Potasyum Hidroksit nerelerde bulunur,  Potasyum Hidroksit KOSB GOSB TOSB ITOSB Tepeören Üsküdar Kadıköy

Sohbeti Aç
Yardım ister misiniz?
Merhaba,
"Potasyum Hidroksit %90" hakkında bilgi almak ister misiniz?